Pievienojies

Esports tavā skolā!


Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc esportam ir jābūt Tavā skolā, ir tā augošā popularitāte un un skolēnu interese par to! Ieinteresēts pusaudži vai jaunieši gūst vairāk panākumu gan obligātajos mācību priekšmetos, gan ārpusskolas nodarbēs.Kāpēc esportam ir jābūt skolās?

 

Esports var būt pieejams ikvienā skolā, kurā ir datori! Tā esports var tikt iekļauts gan tradicionālās izglītības programmās, gan organizēts kā interešu izglītība!

Attīstot esportu skolās Tavas skolas


Augs skolas popularitāte


Skolēni noteikti labprātāk mācīsies skolā, kur ir pieejams esports.

Skolēni būs disciplinētāki

 

Jebkura veida aktivitātes, kuras patiesi interesē skolēnus palīdzēs uzlabot viņu disciplīnu.

Augs skolēnu mērķtiecība 

 

Esports attīsta mērķtiecību, kas noteikti palīdzēs uzlabot tiekšanos pēc labākām sekmēm.

 

Uzlabosies skolēnu sekmes 

 

Iespējams, ka skolniekus var motivēt piedāvājot esporta treniņus ikvienam sekmīgam skolniekam.


Prasmes 

 

Esports no spēlētājiem prasa ārkārtīgi daudz kritiskās domāšanas, komunikācijas, sadarbības un radošuma, lai gūtu un uzturētu panākumus.


Jaunas iespējas

 

Tas sniedzas pāri tradicionālajiem sporta veidiem, lai izveidotu visaptverošu un draudzīgu vidi, kas lauž stereotipus par videospēlēm.

 


 

Reģistrē savu skolu!

Reģistrē savu skolu Esporta skolā, lai piekļūtu mācību materiāliem, kurus ir iespējams izmantot izglītībā, kā arī citai vērtīgai informācijai, piemēram, Tavas skolas skolēnu interese par esportu! 

 

<Reģistrēt skolu> 

 

 

 

Esporta vide

Videospēles aizrauj miljoniem skolēnu visā pasaulē. Tas ir fantastisks veids, kā dot viņiem iespēju attīstīt motorikas un sociālās prasmes vidē, kurā viņi vēlas būt. Esports mudina skolēnus veidot sociālās saites un atrast savu vietu šajā ekosistēmu, vienlaikus strādājot pie savas izaugsmes, darot to, kas viņiem rūp un patīk.


Veiciniet savu studentu izaugsmi

 

Konceptuāla domāšana

Uzvara prasa ne tikai pārākas prasmes, bet arī pārāku strateģizēšanu. Pretinieka pārspēšana prasa ātru, konceptuālu domāšanu un radošu pieeju problēmu risināšanā. Esporta skola palīdz skolēniem uzlabot šīs prasmes, veidojot draudzīgu, jautru un kontrolētu vidi.

 

Komandas darbs

Katra spēle ir balstīts uz komandu. Panākumi prasa spēcīgas un precīzas komunikācijas prasmes – kaut ko mūsdienās meklē ikviena darba vieta.

 

Sportiskums

Sacensībās sanāk arī zaudēt. Tikt galā ar neveiksmēm, it īpaši gadījumos, kad emocijas ņem virsroku, māca skolēniem vienu no dzīves vērtīgākajām mācībām – kā nepadoties un turpināt cīņu par savu mērķi.